แหวนแพ็ค 2 วง
13  
Rp 200
 ,  
 
 :
10
 : 254g
 
 : :
20-60Rp 179
61  Rp 168
( )